داراي سوابق تدريس در دروس:

  • مديريت پروژه هاي نفت و گاز
  • مديريت و كنترل پروژه
  • اقتصاد مهندسي
  • مديريت صنعتي- مديريت توليد
  • مباني كارآفريني -كارآفريني و پروژه
  • روانشناسي كار
  • اصول مديريت -اصول سرپرستي
  • مدیریت رفتار سازمانی
  • مبانی سازمان و مدیریت
  • مدیریت منابع انسانی

دروس نيمسال اول 98-97:

اقتصاد مهندسی

برای دانشجویان رشته مهندسی برق

دانشگاه صنعت نفت

*****

برنامه ترم بندي

رشته مهندسي برق

برنامه ترم بندي ورودي 92 به بعد

دانشگاه آزاد اسلامی

از اين قسمت هر روز يك داستان جديد بخوانيد